fbpx

 

ข้อควรทำเมื่อน้ำมันใกล้หมด

ข้อควรทำเมื่อน้ำมันใกล้หมด

  1. หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
  2. ขับ 60-80 กม./ชม.(ใช้เกียร์สูง)
  3. เบรกให้น้อย อาจใช้ Engine Brake หรือเบรกจากแรงหน่วงของเครื่องยนต์แทน