fbpx

 

วิธีการดูแลรักษา “แอร์รถยนต์”

วิธีดูแลรักษาแอร์รถยนต์

1.ตั้งระดับความเย็นให้เหมาะสมสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ที่ปุ่มควบคุมอุณหภูมิแทนการลดความแรงของพัดลมแอร์เพียงอย่างเดียว

2.ปิดสวิตช์ A/C ก่อนดับเครื่องยนต์ประมาณ 2 นาทีและปรับความแรงของพัดลมแอร์ไปในตำแหน่งที่แรงสุด ซึ่งลมจะช่วยระบายความเย็นออกมาจากตู้แอร์และลดความชื้นสะสมภายในซึ่งเป็นต้นเหตุของเชื้อโรค และกลิ่นอับ

3.ไม่แนะนำให้ใช้น้ำหอมปรับอากาศรถยนต์ไปไว้หน้าช่องแอร์เพราะไอระเหยจากน้ำหอมจะเข้าไปสะสมที่คอล์ยเย็นทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นของระบบปรับอากาศลดลง

4.เมื่อจอดรถกลางแจ้งไว้เป็นเวลานาน ควรจะลดกระจกลงเพื่อระบายอากาศร้อนภายในตัวรถ และเป็นการช่วยให้ระบบแอร์ไม่ทำงานหนักจนเกินไป

5.ควรล้างแอร์ทุกๆ 20,000 กม. หรือตามคำแนะนำของศูนย์บริการ เพื่อเป็นการตรวจเช็กสภาพ และให้ระบบแอร์สะอาดอยู่เสมอ