fbpx

 

เลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะกับรถคุณ

แบตเตอรี่รถยนต์เป็นหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเก็บไฟฟ้าของรถยนต์ จึงควรตรวจเช็กและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อครบตามกำหนด โดยแบตเตอรี่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

• แบตเตอรี่เปียก เหมาะกับผู้ที่ดูแลและใช้รถเป็นประจำเพราะต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ
• แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ถูกออกแบบมาให้มีการสูญเสียน้ำกลั่นน้อย แต่ก็ต้องเติมน้ำกลั่นบ้าง
• แบตเตอรี่แบบแห้ง ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ใช้ง่าย ไม่ต้องดูแลรักษา